Pháp Luật Plus - luân chuyển - các bài viết về luân chuyển, tin tức luân chuyển

luân chuyển - các bài viết về luân chuyển, tin tức luân chuyển

Hà Giang: Điều động, luân chuyển hàng loạt lãnh đạo ngành y tế

UBND tỉnh Hà Giang vừa qua đã có văn bản thông báo về việc luân chuyển nhiều lãnh đạo ngành y tế tại tỉnh này.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Kiện toàn tổ chức, nhân sự 6 tỉnh thành

Kiện toàn tổ chức, nhân sự 6 tỉnh thành

0
Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và các tỉnh Bắc Giang, Thái Bình, Lâm Đồng vừa tổ chức các hội nghị để tiến hành kiện toàn công tác tổ chức...