luân chuyển - các bài viết về luân chuyển, tin tức luân chuyển

Tính đến 30/9/2020, có 110 thứ trưởng và tương đương

Giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV, một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Theo dõi Pháp Luật Plus