lừa đảo du học - các bài viết về lừa đảo du học, tin tức lừa đảo du học

Hà Nội: Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế Nhật Anh bị tố lừa đảo du học?

Chị Nam cho rằng, cơ quan pháp luật cần vào cuộc điều tra hoạt động của công ty này về dấu hiệu lừa đảo trong du học, xuất khẩu lao động.

Theo dõi Pháp Luật Plus