lũ lụt - các bài viết về lũ lụt, tin tức lũ lụt

Thiên tai năm 2020, Lâm Đồng thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng và 5 người thiệt mạng

Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng 100 tỷ đồng, so với thiệt hại năm 2019 giảm 185 tỷ đồng, nhưng số người chết tăng 4 người.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Bao nhiêu đất rừng mất vì thủy điện?

Bao nhiêu đất rừng mất vì thủy điện?

0
Bao nhiêu phần trăm do thủy điện, bao nhiêu phần trăm do hạ tầng giao thông và các nội dung khác, sẽ biết ngay đâu là tác nhân chính gây mất rừng…