Pháp Luật Plus - lũ cuốn trôi - các bài viết về lũ cuốn trôi, tin tức lũ cuốn trôi

lũ cuốn trôi - các bài viết về lũ cuốn trôi, tin tức lũ cuốn trôi

Hỗ trợ người Việt trong vùng ảnh hưởng của lũ tại Lào

Hội người Việt Nam tại tỉnh Attapeu đã hỗ trợ tiền mặt, lương thực và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân người Việt bị lũ cuốn trôi.

Theo dõi Pháp Luật Plus