Pháp Luật Plus - LS Hoàng Minh Hiển. - các bài viết về LS Hoàng Minh Hiển., tin tức LS Hoàng Minh Hiển.

LS Hoàng Minh Hiển. - các bài viết về LS Hoàng Minh Hiển., tin tức LS Hoàng Minh Hiển.

Thẩm phán TAND tối cao Lê Văn Minh: Tố cáo qua điện thoại chỉ được coi là nguồn chứng cứ

Tố cáo thông qua điện thoại thông minh cần được chấp nhận vì phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khẩn thiết, kịp thời.

Theo dõi Pháp Luật Plus