LOTTE - các bài viết về LOTTE, tin tức LOTTE

Nhà dân nứt xé khi dự án Trung tâm thương mại Lotte Mart thi công

Dự án bắt đầu ép cọc dầm thì cũng là lúc nhà dân lân cận bắt đầu nứt, dân bất an nhưng dự án vẫn tiếp tục thi công.

Theo dõi Pháp Luật Plus