Pháp Luật Plus - lớp học - các bài viết về lớp học, tin tức lớp học

lớp học - các bài viết về lớp học, tin tức lớp học

Lớp học xoá mù khác lạ ở rẻo cao

Khi chiều dần tà, 36 học viên đặc biệt này í ới gọi nhau cùng đến với lớp học nơi rẻo cao. Người ta gọi đây là lớp học của mẹ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Sách vở trôi hết theo lũ!

Sách vở trôi hết theo lũ!

0
Từ đầu tháng 12 đến nay, các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi liên tiếp bị các đợt mưa lũ lớn. Không chỉ trường lớp, trang thiết bị, tập sách hư hỏng nặng...