lớp chuyên Ngữ văn - các bài viết về lớp chuyên Ngữ văn, tin tức lớp chuyên Ngữ văn

Đề Tiếng Anh vào trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trong 60 phút chiều 12/7, 800 thí sinh thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội) phải làm 50 câu trắc nghiệm tiếng Anh.

Theo dõi Pháp Luật Plus