lòng tốt - các bài viết về lòng tốt, tin tức lòng tốt

Lòng tốt không ở đâu xa

Chính vì vậy mới là thánh thiện, nếu khác đi tức lòng tốt hoặc sự tử tế có mục đích thì không còn ý nghĩa thiện lành nữa.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Ranh giới của tử tế

Ranh giới của tử tế

0
Xã hội rất cần sự tử tế của mỗi người, điều đó tạo nên môi trường đạo lý lành mạnh, còn lòng tốt chính là sự thăng hoa của tử tế.