Pháp Luật Plus - Long Biên - các bài viết về Long Biên, tin tức Long Biên

Long Biên - các bài viết về Long Biên, tin tức Long Biên

Phường Đức Giang (Hà Nội): Việc bầu Ban quản trị nhà CT10 KĐT Việt Hưng có dấu hiệu mờ ám?

Cư dân tòa nhà CT10 đang rất bức xúc trước việc, chính quyền sở tại tiếp tục cho các thành viên trong Ban quản trị cũ tiếp tục làm việc

Theo dõi Pháp Luật Plus