lồng bè - các bài viết về lồng bè, tin tức lồng bè

Quảng Nam: Lũ lụt cuốn trôi 60 tấn cá ra sông

Đứt dây neo, 40 lồng cá diêu hồng với 60 tấn cá gần thu hoạch của người dân ở Quảng Nam bị lũ cuốn trôi trên sông.

Theo dõi Pháp Luật Plus