Pháp Luật Plus - Long An - các bài viết về Long An, tin tức Long An

Long An - các bài viết về Long An, tin tức Long An

Long An: Người dân mong muốn được cung cấp thông tin

Trước đó, lãnh đạo TP Tân An khi tiếp nhận đơn đã nhanh chóng giao các cơ quan liên quan kiểm tra đồng thời cũng ra thời hạn để hoàn thành.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1