lối sống - các bài viết về lối sống, tin tức lối sống

Nhiều cán bộ, Đảng viên bị tạm giữ hình sự, Tỉnh ủy Thanh Hóa ra văn bản chỉ đạo gấp

Công an Thanh Hóa đã phát hiện, điều tra, tạm giữ hình sự nhiều cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, tạo được hiệu ứng tốt, đồng thuận trong nhân dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus