lợi nhuận - các bài viết về lợi nhuận, tin tức lợi nhuận

Lợi nhuận của Tổng công ty Sông Đà thấp kỷ lục

Dù nắm giữ khối tài sản nhà nước khoảng 15.652 tỉ đồng, nhưng lợi nhuận trước thuế toàn tổng công ty năm 2018 chỉ đạt 22,3 tỉ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus