Pháp Luật Plus - lôi kéo - các bài viết về lôi kéo, tin tức lôi kéo

lôi kéo - các bài viết về lôi kéo, tin tức lôi kéo

Nữ sinh viên viết cam kết từ bỏ 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Cô sinh viên vừa tốt nghiệp cao đẳng là một trong số 12 người đang sinh hoạt truyền đạo “Hội thánh của Đức chúa trời” đã tự nguyện viết đơn cam kết...

Theo dõi Pháp Luật Plus