lợi ích nhóm - các bài viết về lợi ích nhóm, tin tức lợi ích nhóm

Hancorp 2 đặt vấn đề "có lợi ích nhóm" khi bị Thanh Hóa thu hồi 2,6ha đất

Doanh nghiệp này còn khẳng định đã ghi âm, ghi hình cả cán bộ tỉnh và doanh nghiệp đến Hancorp 2 “giao dịch” chuyển nhượng đất trước đó nhưng bất thành.

Theo dõi Pháp Luật Plus