lợi dụng dịch bệnh - các bài viết về lợi dụng dịch bệnh, tin tức lợi dụng dịch bệnh

Bắt hai đối tượng lợi dụng dịch bệnh để truyền bá Pháp luân công trái phép

Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, đối tượng vờ đi phát khẩu trang để truyền bá Pháp luân công trái phép.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1