LỐC XOÁY - các bài viết về LỐC XOÁY, tin tức LỐC XOÁY

Lốc xoáy càn quét quật đổ cây lớn, thổi bay mái nhà dân

Trận lốc xoáy đã khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, cây lớn cũng bị quật ngã, hoa màu đổ rạp…

Theo dõi Pháp Luật Plus