loạn tổ hợp thi - các bài viết về loạn tổ hợp thi, tin tức loạn tổ hợp thi

Thi khối A vào ngành xã hội, khối C lại vào kinh tế

Tình trạng loạn tổ hợp thi ở một số trường khi TS thi khối A được tuyển vào các ngành xã hội còn TS thi khối C sẽ trúng tuyển kinh tế...

Theo dõi Pháp Luật Plus