Pháp Luật Plus - Loại vaccine tiêm cho trẻ - các bài viết về Loại vaccine tiêm cho trẻ, tin tức Loại vaccine tiêm cho trẻ

Loại vaccine tiêm cho trẻ - các bài viết về Loại vaccine tiêm cho trẻ, tin tức Loại vaccine tiêm cho trẻ

Vaccine nào sẽ được tiêm cho học sinh?

Bộ Y tế vừa có thông báo chính thức về việc tiêm phòng vaccine Covid-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1