Pháp Luật Plus - lò thị liên - các bài viết về lò thị liên, tin tức lò thị liên

lò thị liên - các bài viết về lò thị liên, tin tức lò thị liên

Kỷ luật cảnh cáo chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn

Theo đó Uỷ ban kiểm tra huyện ủy Văn Chấn đã chỉ ra sai phạm trong công tác thu, chi... của lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn.

Theo dõi Pháp Luật Plus