Lò mổ lợn Minh Hiền - các bài viết về Lò mổ lợn Minh Hiền, tin tức Lò mổ lợn Minh Hiền

Vụ lò mổ lợn gây ô nhiễm: Trách nhiệm thuộc về ai?

Cơ sở Minh Hiền giết mổ lợn không đúng quy định, xả trực tiếp chất thải ra ngoài môi trường gây ô nhiễm tuy nhiên chưa từng bị xử phạt?

Theo dõi Pháp Luật Plus