lở đất - các bài viết về lở đất, tin tức lở đất

Đề xuất bỏ quy định cho phép tách thửa đất nông nghiệp ngăn dự án 'ma'

Bỏ quy định cho phép tách thửa đất nông nghiệp do có thể dẫn đến tình trạng các đầu nậu, doanh nghiệp “bất lương” lợi dụng biến tướng thành đất ở.

Theo dõi Pháp Luật Plus