Pháp Luật Plus - liên quan đến vụ án Phan Sào Nam - các bài viết về liên quan đến vụ án Phan Sào Nam, tin tức liên quan đến vụ án Phan Sào Nam

liên quan đến vụ án Phan Sào Nam - các bài viết về liên quan đến vụ án Phan Sào Nam, tin tức liên quan đến vụ án Phan Sào Nam

Cách chức, cảnh cáo 4 cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ liên quan đến vụ án Phan Sào Nam

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 cán bộ Công an tỉnh này.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1