Liên minh hợp tác xã việt nam - các bài viết về Liên minh hợp tác xã việt nam, tin tức Liên minh hợp tác xã việt nam

Những cơ quan nào xin trả lại vốn đầu tư công?

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay, có 9 bộ, cơ quan trung ương và 9 địa phương có văn bản đề nghị chuyển trả lại vốn đầu tư công...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1