Liên hoan Văn hóa ẩm thực chế biến và biểu diễn nhiều món ăn từ Lươn đồng xứ Nghệ - các bài viết về Liên hoan Văn hóa ẩm thực chế biến và biểu diễn nhiều món ăn từ Lươn đồng xứ Nghệ, tin tức Liên hoan Văn hóa ẩm thực chế biến và biểu diễn nhiều món ăn từ Lươn đồng xứ Nghệ

Công bố kỷ lục Việt Nam về 50 món ăn từ Lươn xứ Nghệ

Hội kỷ lục gia Việt Nam chính thức xác lập Kỷ lục tại “Liên hoan Văn hóa ẩm thực chế biến và biểu diễn nhiều món ăn từ Lươn đồng xứ Nghệ".

Theo dõi Pháp Luật Plus