Pháp Luật Plus - Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam - các bài viết về Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, tin tức Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam

Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam - các bài viết về Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, tin tức Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam

Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam bị tố bất minh trong việc phong đẳng cấp cho vận động viên

Sự “tiền hậu bất nhất” của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) đẫ gây ra nhiều bức xúc, nghi ngờ về cung cách làm việc theo cơ chế “xin - cho”.

Theo dõi Pháp Luật Plus