liên danh thiên ân tuấn quỳnh - các bài viết về liên danh thiên ân tuấn quỳnh, tin tức liên danh thiên ân tuấn quỳnh

Liên danh Thiên Ân - Tuấn Quỳnh trúng 4 gói thầu tổng giá trị 244,7 tỷ đồng tại Bắc Giang

Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu, liên danh Thiên Ân - Tuấn Quỳnh là đơn vị trúng thầu.

Theo dõi Pháp Luật Plus