liên cơ quan - các bài viết về liên cơ quan, tin tức liên cơ quan

Bộ Xây dựng phản hồi đề xuất xây dựng trụ sở liên cơ quan của Hòa Bình: Cần tính toán kỹ lưỡng để tránh lãng phí

Tỉnh Hòa Bình đề xuất xây khu trụ sở liên cơ quan trên khu vực đổ thải của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng với vốn gần 750 tỉ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus