Pháp Luật Plus - liên bộ công thương - các bài viết về liên bộ công thương, tin tức liên bộ công thương

liên bộ công thương - các bài viết về liên bộ công thương, tin tức liên bộ công thương

Thị trường xăng dầu nhốn nháo sau… điều hành giá

Hiện nay, thông tin từ 2 đầu mối phân phối xăng dầu phía nam cho biết, Quỹ BOG của họ đã âm và chưa biết sẽ được tháo gỡ bằng cách nào.

Theo dõi Pháp Luật Plus