Pháp Luật Plus - lịch trình - các bài viết về lịch trình, tin tức lịch trình

lịch trình - các bài viết về lịch trình, tin tức lịch trình

Quảng Nam: Cán bộ, lao động chỉ về nghỉ ở Đà Nẵng một ngày cuối tuần

Những cán bộ, lao động công tác tại Quảng Nam được yêu cầu hạn chế đến các địa điểm khác tại Đà Nẵng ngoài nơi ở, hạn chế tiếp xúc bên ngoài...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1