Pháp Luật Plus - lịch thi vào lớp 1 - các bài viết về lịch thi vào lớp 1, tin tức lịch thi vào lớp 1

lịch thi vào lớp 1 - các bài viết về lịch thi vào lớp 1, tin tức lịch thi vào lớp 1

Sở GD Hà Nội phân rõ số lượng học sinh vào các đầu cấp học

Thực hiện chủ trương “Ba tăng, ba giảm”, phân tuyến hợp lý,…ít nhất có 75% trẻ khuyết tật được hòa nhập, 100% học sinh ở các cấp đều đến lớp.

Theo dõi Pháp Luật Plus