Pháp Luật Plus - lịch cắt điện - các bài viết về lịch cắt điện, tin tức lịch cắt điện

lịch cắt điện - các bài viết về lịch cắt điện, tin tức lịch cắt điện

Chính thức giảm giá điện cho người dân, doanh nghiệp từ tháng 4/2020

Chiều 12/4, Bộ Công Thương đã thông tin về việc giảm giá điện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch COVID-19 trong ba tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1