lệnh trừng phạt - các bài viết về lệnh trừng phạt, tin tức lệnh trừng phạt

Mỹ áp lệnh trừng phạt ngành quốc phòng Venezuela

Chính quyền Mỹ đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt lên lĩnh vực an ninh và quốc phòng của Venezuela.

Theo dõi Pháp Luật Plus