Pháp Luật Plus - lên rừng - các bài viết về lên rừng, tin tức lên rừng

lên rừng - các bài viết về lên rừng, tin tức lên rừng

Siêu nhân sinh ra từ gỗ: Khối “vàng ròng” của 9x Quảng Nam

Tài hoa của chàng trai Trần Duy (Quảng Nam), những khúc gỗ vô tri vô giác đã trở thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo, trị giá hàng triệu đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1