Pháp Luật Plus - lên đường - các bài viết về lên đường, tin tức lên đường

lên đường - các bài viết về lên đường, tin tức lên đường

Sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng

Tiếp nối ngọn lửa “Ba sẵn sàng”, phong trào “Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu” của thanh niên, sinh viên Thủ đô những năm tháng kháng chiến cứu nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết