Lễ Vu lan

Giải phóng cho cha mẹ khỏi kiếp “ô sin tuổi già”- ấy là hiếu nghĩa?

"Tận dụng” sức lao động của cha mẹ, khiến họ còn bận rộn, mệt mỏi hơn là đi làm, thay ô sin trông con, cơm nước, thay người làm, làm bảo vệ.

Theo dõi Pháp Luật Plus