Pháp Luật Plus - lê trực - các bài viết về lê trực, tin tức lê trực

lê trực - các bài viết về lê trực, tin tức lê trực

Một số vấn đề cần được làm rõ trước toà trong vụ 8B Lê Trực

Tòa án cần căn cứ vào pháp luật để xét xử một cách công khai, minh bạch, lấy lại lòng tin cho nhân dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus