Pháp Luật Plus - Lê Thế Đức - các bài viết về Lê Thế Đức, tin tức Lê Thế Đức

Lê Thế Đức - các bài viết về Lê Thế Đức, tin tức Lê Thế Đức

Thanh Hóa: Liên tiếp những vụ phá hoại hoa màu bằng thuốc diệt cỏ

Khá nhiều vụ phá hoại hoa màu của người dân bằng thuốc diệt cỏ liên tục xảy ra tại Thanh Hóa phần lớn xuất phát từ mâu thuẫn xóm làng.

Theo dõi Pháp Luật Plus