Pháp Luật Plus - lệ phí trước bạ - các bài viết về lệ phí trước bạ, tin tức lệ phí trước bạ

lệ phí trước bạ - các bài viết về lệ phí trước bạ, tin tức lệ phí trước bạ

Những quy định “phải biết” có hiệu lực từ ngày 1/3

Từ 1/3, nhiều chính sách về bảo hiểm, lao động - tiền lương cũng như điều kiện mới về kinh doanh bất động sản, lệ phí trước bạ sẽ có hiệu lực.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1