lệ phí trước bạ - các bài viết về lệ phí trước bạ, tin tức lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ được giảm 50%: Một ngày cấp mới hơn 1.000 biển kiểm soát

Sau khi áp dụng giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, trong 1 ngày có hơn 1.000 biển kiểm soát được cấp mới…

Theo dõi Pháp Luật Plus

1