Pháp Luật Plus - lệ phí - các bài viết về lệ phí, tin tức lệ phí

lệ phí - các bài viết về lệ phí, tin tức lệ phí

Chính phủ ban hành Nghị định mới về lệ phí trước bạ

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 quy định về lệ phí trước bạ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1