Pháp Luật Plus - lệ phí - các bài viết về lệ phí, tin tức lệ phí

lệ phí - các bài viết về lệ phí, tin tức lệ phí

Mâu thuẫn trong đề xuất về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán

Tại Dự thảo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại NHNN.

Theo dõi Pháp Luật Plus