Pháp Luật Plus - lệ phí - các bài viết về lệ phí, tin tức lệ phí

lệ phí - các bài viết về lệ phí, tin tức lệ phí

Phí trước bạ xe bán tải sắp tăng gấp 3 lần

Kể từ ngày 10/4/2019, xe ô tô bán tải và xe van sẽ nộp lệ phí trước bạ lần đầu bằng 60% so với ô tô dưới 9 chỗ ngồi trở xuống.

Theo dõi Pháp Luật Plus