lệ phí đăng ký doanh nghiệp của Bộ Tài chính - các bài viết về lệ phí đăng ký doanh nghiệp của Bộ Tài chính, tin tức lệ phí đăng ký doanh nghiệp của Bộ Tài chính

Phí đăng ký thành lập doanh nghiệp chỉ còn 100.000 đồng

Phí đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 100.000 đồng/lần, giảm 50% so với trước đó...

Theo dõi Pháp Luật Plus