Pháp Luật Plus - Lê Nguyên Hưng - các bài viết về Lê Nguyên Hưng, tin tức Lê Nguyên Hưng

Lê Nguyên Hưng - các bài viết về Lê Nguyên Hưng, tin tức Lê Nguyên Hưng

Eximbank và lỗ hổng nhân viên hay quy trình quản lý kém?

Hai nhân viên thuộc Eximbank chi nhánh TP.HCM đã bị bắt vì liên quan đến vụ bà Chu Thị Bình mất 245 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết