Pháp Luật Plus - Le Mont Ba Vì Resort & Spa - các bài viết về Le Mont Ba Vì Resort & Spa, tin tức Le Mont Ba Vì Resort & Spa

Le Mont Ba Vì Resort & Spa - các bài viết về Le Mont Ba Vì Resort & Spa, tin tức Le Mont Ba Vì Resort & Spa

Resort trên núi Ba Vì: Giấy phép 'trước sau sẽ cấp'?

Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì cho rằng 'dự án này trước sau cũng sẽ được cấp phép, vấn đề phê duyệt chỉ là thời gian”.

Theo dõi Pháp Luật Plus