Pháp Luật Plus - lễ hội - các bài viết về lễ hội, tin tức lễ hội

lễ hội - các bài viết về lễ hội, tin tức lễ hội

Không tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2020 do tình hình dịch Covid-19

Đà Nẵng thống nhất chủ trương không tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2020 do tình hình dịch bệnh hiện nay liên quan Covid-19. 

Theo dõi Pháp Luật Plus