Pháp Luật Plus - lễ hội Lồng tồng - các bài viết về lễ hội Lồng tồng, tin tức lễ hội Lồng tồng

lễ hội Lồng tồng - các bài viết về lễ hội Lồng tồng, tin tức lễ hội Lồng tồng

Tuyên Quang: Chuẩn bị cho Lễ hội Lồng tông Xuân Kỷ Hợi 2019

Mỗi độ Tết đến xuân về, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang lại nô nức chuẩn bị cho Lễ hội Lồng tông và Ngày hội văn hóa các dân tộc.

Theo dõi Pháp Luật Plus