Pháp Luật Plus - lễ hội Halloween - các bài viết về lễ hội Halloween, tin tức lễ hội Halloween

lễ hội Halloween - các bài viết về lễ hội Halloween, tin tức lễ hội Halloween

Nghệ An: Nữ sinh biến thành "ngọn đuốc" trong lễ hội Halloween

Ngọn lửa bén lên bộ váy bằng giấy quét sơn màu biến nạn nhân thành một ngọn đuốc sống, khiến nữ sinh bị bỏng 30 – 40 % cơ thể.

Theo dõi Pháp Luật Plus