Lễ hội chọi trâu 2018 - các bài viết về Lễ hội chọi trâu 2018, tin tức Lễ hội chọi trâu 2018

Không thu vé tham dự lễ hội chọi trâu Hải Lựu

Năm nay, BTC lễ hội chọi trâu Hải Lựu, xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc sẽ mở cửa tự do cho nhân dân vào xem.

Theo dõi Pháp Luật Plus