Pháp Luật Plus - Lê Hoàng Thảo DIệp - các bài viết về Lê Hoàng Thảo DIệp, tin tức Lê Hoàng Thảo DIệp

Lê Hoàng Thảo DIệp - các bài viết về Lê Hoàng Thảo DIệp, tin tức Lê Hoàng Thảo DIệp

Vụ kiện Cafe Trung Nguyên: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nỗ lực tìm kiếm chứng cứ giả mạo

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng, "nhóm lợi ích" của tập đoàn Trung Nguyên đã tung ra những chứng cứ nghi là giả mạo để bãi nhiệm bà.

Theo dõi Pháp Luật Plus