Pháp Luật Plus - lễ hóa vàng - các bài viết về lễ hóa vàng, tin tức lễ hóa vàng

lễ hóa vàng - các bài viết về lễ hóa vàng, tin tức lễ hóa vàng

Chi tiết những bài văn khấn lễ hóa vàng mùng 3 Tết Kỷ Hợi chuẩn nhất

Theo truyền thống xưa, sau khi mời Tổ tiên về dự 3 ngày Tết âm lịch với con cháu, đến ngày mùng 3 Tết hoặc ngày khai hạ mùng 7 Tết.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết